De Limburgse Taal & …


In de podcast ‘De Limburgse Taal & …’ onderzoeken Ruud Kleinen en Harry Rouschop aan de hand van interviews met ervaringsdeskundigen welke rol het dialect nog speelt in de Limburgse maatschappij. Sinds 1997 wordt de Limburgse taal door de Nederlandse en de provinciale overheid officieel erkend als streektaal. Toch maken veel Limburgers zich zorgen over het voortbestaan van het dialect. Bekende Limburgers vertellen over hun band met de Limburgse streektaal en Frans Pollux sluit elke podcast af met een (muzikale) column.

Elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering waar onder andere wordt gesproken over het in leven houden van de Limburgse taal door middel van de media, meertaligheid en dialect in het onderwijs. 

Wanneer

  • dagelijks

Locatie