Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Online expositie | De jezuïeten tussen oost en west, tussen China en Europa


De Universiteit Maastricht presenteert een digitale expositie over de rol van de jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West, tussen China en Europa. Deze expositie is gebaseerd op de jezuïetencollectie van de universiteitsbibliotheek, die een rijke verzameling publicaties bevat met een groot aantal boeken dat  in verband staat  met de avonturen van de jezuïeten in Azië, vooral in China.

Gedreven door missionaire bevlogenheid ondernamen jezuïeten de risicovolle reis naar het Oosten. Zo kwam in de 17de en 18de eeuw een uitwisseling op gang tussen de jezuïeten en de (intellectuele elite) in China op het gebied van religie, filosofie, wetenschap en kunst. Dankzij de jezuïeten nam in Europa niet alleen de belangstelling, maar ook de bewondering toe voor China met zijn ‘eerbiedwaardige’, oude cultuur.

De Universite…

De Universiteit Maastricht presenteert een digitale expositie over de rol van de jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West, tussen China en Europa. Deze expositie is gebaseerd op de jezuïetencollectie van de universiteitsbibliotheek, die een rijke verzameling publicaties bevat met een groot aantal boeken dat  in verband staat  met de avonturen van de jezuïeten in Azië, vooral in China.

Gedreven door missionaire bevlogenheid ondernamen jezuïeten de risicovolle reis naar het Oosten. Zo kwam in de 17de en 18de eeuw een uitwisseling op gang tussen de jezuïeten en de (intellectuele elite) in China op het gebied van religie, filosofie, wetenschap en kunst. Dankzij de jezuïeten nam in Europa niet alleen de belangstelling, maar ook de bewondering toe voor China met zijn ‘eerbiedwaardige’, oude cultuur.

De Universiteit Maastricht heeft een bijzondere band met deze religieuze orde, die in 1575 Maastricht als haar eerste vaste nederzetting in Nederland koos. In Maastricht werd ook het eerste jezuïetencollege opgericht voor de opleiding van deze vaak kritische intellectuelen. Na het vertrek van de jezuïeten uit Maastricht werd bij de oprichting van de universiteit in 1976 de medische faculteit in het jezuïetencollege gehuisvest. Ook verwierf de universiteit toen een schitterende bibliotheek met onder andere duizenden reisboeken – tot op de huidige dag een eindeloze inspiratiebron voor de internationale studentenpopulatie.


Gebruik Google Chrome voor optimale gebruikerservaring.

De expositie is zowel in het Nederlands als in het Engels.

Prijzen

  • Gratis

Locatie