Ga naar inhoud

Het Maastrichtse dialect

Mastreechter spraok, doe zeute taol!

Het Maastrichts is een stadsdialect dat behoort tot de erkende Limburgse streektaal. Jazeker! We zijn officieel erkend sinds 1997 in het Europees Handvest voor Regionale talen. Dus...het Mestreechs is van belang. Al sinds de 18de eeuw wordt er geschreven in het Maastrichts en dat gebeurt nog steeds. Onze taal is een van de best gedocumenteerde dialecten van Nederland.

Waarom is het van belang? Het is onze Moojertaol en ze wordt gesproken in alle sociale lagen van de bevolking. Zowel de notaris als d’n drekmaan spreken dezelfde taal. Dat gegeven verbindt de mensen in de stad. Uit een onderzoek van Veldeke Limburg (2020) blijkt dat meer dan 65% van de Maastrichtenaren de taal nog dagelijks spreekt. Het Maastrichts leeft volop. Het wordt gesproken en gezongen en geschreven. Ook de jonge generatie schrijft steeds vaker in het Mestreechs, met dank aan de Social Media.  En laten we eerlijk zijn; het is een heerlijke taal. Met die zachte g en die langgerekte klinkers. Een taal die de cultuur van de mensen die ze spreekt verwoordt. E teske koffie mèt e stökske vlaoj is toch wat anders dan een mok thee met een kaakje. In taalkundig opzicht maar zeker ook in cultureel opzicht.