Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Hét kunstenfestival vol muziek, dans, theater, performance, film en beeldende kunst.

Elk jaar wordt de programmering van Musica Sacra Maastricht opgebouwd vanuit de bepalende en richtinggevende rol van een centraal thema. Met onorthodoxe keuzes en originele invalshoeken willen zij laten zien hoe verrassend universeel en actueel de gekozen thema’s zijn. Dat betekent onder andere dat vele programma’s speciaal voor Musica Sacra worden geproduceerd en dus tijdens het festival in première gaan.

Klik hier voor het gehele programma.

De editie 2020 van Musica Sacra staat in het teken van aanvaarding & berusting.

Aanvaarding & berusting

Hoe maakbaar is het leven? Technische vooruitgang lijkt te suggereren dat er voor elk probleem een oplossing is
of zal komen. Toch is er geno…

Lees verder

Hét kunstenfestival vol muziek, dans, theater, performance, film en beeldende kunst.

Elk jaar wordt de programmering van Musica Sacra Maastricht opgebouwd vanuit de bepalende en richtinggevende rol van een centraal thema. Met onorthodoxe keuzes en originele invalshoeken willen zij laten zien hoe verrassend universeel en actueel de gekozen thema’s zijn. Dat betekent onder andere dat vele programma’s speciaal voor Musica Sacra worden geproduceerd en dus tijdens het festival in première gaan.

Klik hier voor het gehele programma.

De editie 2020 van Musica Sacra staat in het teken van aanvaarding & berusting.

Aanvaarding & berusting

Hoe maakbaar is het leven? Technische vooruitgang lijkt te suggereren dat er voor elk probleem een oplossing is
of zal komen. Toch is er genoeg waaraan niets valt te veranderen. Tot op zekere hoogte is er enig verweer mogelijk tegen beperkingen van aanleg, draagkracht, omgeving en samenleving, maar de realiteit gebiedt toe te geven dat daar grenzen aangesteld zijn. Tegen ouder worden, ongeneeslijke ziekte en de onafwendbare dood heeft verzet uiteindelijk geen zin. De erkenning daarvan hoeft geen defaitistisch laisser-faire te impliceren. Het accepteren van de onontkoombare werkelijkheid kan ook heel bevrijdend zijn. Lankmoedig een stap opzij doen, je schikken in het lot,
het aanvaarden van de gevolgen van gemaakte keuzes, kunnen vruchtbaar blijken. Socrates, Boeddha en Jezus gaven hiervan indrukwekkende voorbeelden.


Aanvaarding lezen we bijvoorbeeld in de Bijbelse verhalen over Job en over Jefta’s dochter. Ze worden weerspiegeld in de geschiedenissen van ontelbaren die, belaagd door armoede, onrecht, ziekte, honger of oorlog, hun menselijke waardigheid bewaren, juist door in die situatie te berusten. Aanvaarding en berusting zijn sleutelbegrippen binnen
de overlappende terreinen van roeping, keus en lot. Zie Maria’s zwangerschap, zie de vreugdevolle berusting in soberheid en gehoorzaamheid van kloosterling en kluizenaar, zie ook de wijze levenslessen van het taoïsme of van
wie zich van alles ontzegt om zijn of haar roeping te volgen. Zulke berusting levert in de regel geen luidruchtige kampioenen op, wél ruimte voor een bevrijdende en levensbepalende verdieping die zich beweegt in een richting tegengesteld aan die van de waan van de dag. Musica Sacra 2020 poogt licht te werpen op dit perspectief.

 

Lees minder

Prijzen

  • Volwassenenvan € 0,00 tot € 28,00

Locatie

Neem alvast een kijkje