Ga naar inhoud

Imposante gebouwen

De medische faculteit startte met vijftig studenten in het oude seminarie van de Jezuïetenorde aan de Tongersestraat. Tegenwoordig zit de Economische Faculteit in het oude klooster dat ook voor niet-studenten beslist de moeite waard is. Andere interessante universiteitsgebouwen zijn het Oud Gouvernement, het statige Minderbroedersklooster, het Bonnefantenklooster en de voormalige Tapijnkazerne. Zo is de opleiding Kennistechnologie ondergebracht in de voormalige, militaire eetzaal.

Studentenstad universiteit Maastricht Universiteitsstad Maastricht

Maastricht University

In 1996 veranderde de naam van Rijksuniversiteit Limburg in Universiteit Maastricht. In 2008 werd het Maastricht University. Een naam die past bij de internationale universiteit met inmiddels zes faculteiten waar de voertaal Engels is.

Maastricht ontdekken

Van héél lang geleden tot nu - De tijdlijn